úterý 18. srpna 2015

Druhý omyl modernistův: Tradicionalisté jsou rozkolníci.

Druhým omylem, kterého se zhusta dopouští modernisté, ačkoliv zdaleka ne všichni, je představa, že "tradicionalisté" jsou rozkolníci. Jen máloco je vzdálenější pravdě.

Jak bylo vysvětleno minule, skupina, kterou průměrný návštěvník kostela označuje jako "tradicionalisté" nebo dokonce "ultratradicionalisté" je diskrétní a nikoliv spojitá. A v této skupině, jak již bylo též osvětleno, se nachází i lidé, kteří věří (nikoliv domnívají se, ale věří vírou pevnou a neochvějnou bez ohledu na jakékoliv argumenty), že Stolec (apoštolský, pochopitelně), je uprázdněn. U těchto lidí, nazýváme je souhrnně sedevakantisté, ačkoliv i to je poněkud zavádějící označení, protože jich je mnoho variet, by se snad dalo polemizovat o tom, zda jsou či nejsou v rozkolu. Oni sami se jako rozkolníky nevidí, naopak, domnívají se, že v rozkolu je celý svět a oni jsou zbyteček pravé Církve Kristovy. Je to poněkud krátkozraké uvažování...ale budiž, přijměmež tézi o tom, že sedevakantisté jsou rozkolníci.

Ale sedevakantisté jsou jen podmnožinou (a ne zrovna početnou) všech těch, kteří jsou souhrnně označováni jako "tradicionalisté". Tak jak to je u těch ostatních?

Tvrdit o třeba takovém Institutu Krista Krále Nejvyššího Kněze (ICRSP), že je rozkolnický, vyžaduje značnou míru osobní odvahy nebo hlouposti. Totéž platí o Bratrstvu Svatého Petra (FSSP). "Ha!" řekl by modernista, "ale co FSSPX a tak řečený odpor?!" Už z faktu sbližování, chce-li laskavý čtenář, tedy námluv, mezi FSSPX a koncilním Římem na jeho (FSSPX) regularizaci jasně vyplývá, že o nějakém rozkolu nelze vůbec mluvit. O to celé je, přeci, spor, který vedou věřící sdružení okolo biskupů Williamsona a Faure a již zmíněné FSSPX. Kdyby FSSPX bylo v rozkolu, nevznikala by tato kontroverze. Takže ani tam nám pšenka nepokvete.

Biskup Williamson vícekrát řekl, k nelibosti sedevakantistů, že sedevakantistou není a Papeže jako Papeže uznává. Je to, ostatně, stěžejní bod kritiky, kterou vůči němu sedevakantisté vznášejí. Stačí se podívat na jejich stránky zde v ČR, ale i ve světě.

Na obecné úrovni tedy naprosto nelze tvrdi, že by průměrný "tradicionalista" (užijeme-li tohoto výrazu) byl rozkolníkem. Ostatně, kdo chce být katolíkem a věřit katolickou víru, ten musí být přimknut k jediné pravé Církvi Kristově, která JEST totožná s Církví katolickou pod vedením Papeže. Můžeme s Papežem nesouhlasit, může nás rozčilovat, můžeme odporovat nelegitimním příkazům, které vedou ke zkáze duší a které v jednotě s biskupy vydává. Ale to pořád není rozkol.

Průměrný "tradicionalista" zkrátka není rozkolník. Lze tedy dovodit, že modernisté se mýlí. Q.E.D.

abba Hilarion

Žádné komentáře:

Okomentovat