neděle 30. srpna 2015

Mimořádný omyl modernistův - na věřících se dá dříví štípat

Jak již abba Hilarion psal dříve, modernisté se mýlí v mnoha věcech. Mýlí se věroučně, mýlí se ohledně vlastností tradicionalistů, mýlí se ohledně toho, co si tradicionalisté myslí a čemu vlastně věří. Abba Hilarion se ale domníval, že modernisté alespoň sami o sobě tuší, jací vlastně jsou a co si mohou k sobě navzájem dovolit. Abba Hilarion se mýlil.

Dostal se mu totiž do rukou zajímavý "předávací protokol", který sepsal vedoucí odboru kontroly a metodiky arcibiskupství Pražského, jistý jáhen Pavel Švarc. Z textu vyplývá mnohé, především v zásadě, že je arcibiskupství rozkrádáno a že krátí daně. Abba Hilarion je ubohý hříšník a nechce na odborná témata z oboru hospodářské kriminality polemizovat, protože tomu vůbec nerozumí. Ale rozumí trošičku lidem, respektive snad je schopen rozklíčovat dynamiku mezilidských vztahů. Vše, co následuje je spekulace, kterou nechce abba Hilarion tvrdit, že věci jsou tak nebo onak. Skutkový děj níže popsaný si abba Hilarion takto představuje, ale vůbec netrvá na tom, že by se to takhle muselo nutně stát.

Arcibiskupství hledalo šéfa kontroly. Na dané místo usadili stáléhé jáhna. V zásadě na tom asi není nic zvláštního, na druhou stranu dá se usuzovat, že jeden z důvodů byl, aby šéf kontroly byl sám více ovladatelný. Abba Hilarion si v moudré knize přečetl, že smysl nezávislého kontrolního oddělení je ten, aby bylo nezávislé na tlacích z vedení. Následné události ukazují, že hierarchům šlo o pravý opak. Z předávací dokumentace se dozvídáme, že:
1. Arcibiskupství přijalo nezkušenou a práci nezvládající mladou inženýrku, kterou se nadřízení jáhna Švarce zdráhali vypovědět ve zkušební lhůtě.

2. Arcibiskupství se aktivně snažilo zasahovat do kontrol a ovlivnit jejich výsledek.

3. Arcibiskupství vyhodilo nejlepší pracovnici oddělení, kvalitní a zkušenou kontrolorku.

4. Když se jí jáhen Švarc zastal, byl vyhozen také.

5. Účetnictví arcibiskupství, nedošlo - li od zápisu k nápravě, je neprůkazné a neplatné.

6. Je podezření, že z arcibiskupství odtékají peníze

7. Z přílohy vyplývá napojení některých exponentů arcibiskupství na firmy a penězovody.

A mnoho dalšího. Osobně se abba Hilarion domnívá, že tito exponenti mysleli, že na jáhnovi se dá dříví štípat. Že svou erudicí zaštítí špinavosti, které se tam páchají. A že kvalitní kontrolory vyhodí a nikdo se jich nezastane. To se ale spletli. Jáhen Švarc má zjevně svědomí v pořádku. Zastal se svých kvalitních podřízených a měl snahu řešit problémy. Proto s ním generální vikář promptně ukončil spolupráci. Exponenti arcibiskupství - samí modernisté - se zkrátka mýlili. Uvidíme, jak se celá věc vyvine dále, dostane-li se k policii či finančnímu úřadu. Abba Hilarion zůstává v klidu. Ví, že pomsta náleží Hospodinu.

abba Hilarion

Žádné komentáře:

Okomentovat