středa 16. září 2015

Třetí omyl modernistův - Tradicionalisté jsou rasisti

Modernisté jsou liberálové a liberalismus je v jádru vždy odmítnutím zákona zákazu kontradikce. Proto si mohou s klidem myslet, že katolíci, kteří zůstali věrní Tradici jsou rasisti, nacisti a leccos jiného.

Především to, samozřejmě, platí pro zlé a odporné lefebvristy, protože ti se přece drží příkladu arcibiskupa Lefebvra. Modernisté buď nevědí nebo ignorují fakt, že MSGRe Lefebvre byl misijním arcibiskupem v Africe a zcela bez problémů předal řízení své diecéze prvním černošským biskupům, když k tomu přišel čas. Opravdu úžasný příklad rasismu. Ale modernisté se stejně těchto historek drží, protože je potom pro ně mnohonásobně jednodušší ignorovat to, co katolíci věrní Tradici říkají. Jsou to přece rasisté a kdo by poslouchal nějaké rasisty, že?

Problém je možná v definici rasismu. Rasismus je přesvědčení, že jednotlivé rasy jsou hierarchicky uspořádány s tím, že na vrcholu stojí árijská rasa a ostatní jsou jí podřízeny větší či menší měrou. Tato ideologie dokonce tvrdí, že příslušníci jiných ras (najmě černoši a semité) ani vlastně nejsou lidé, tedy by s nimi nemělo tak být zacházeno. Jádrem této ideologie je dávno překonaná myšlenka Darwinismu, která pracuje s myšlenkou plynulé přeměny druhů od jednoho k druhému. Funguje-li to, tvrdí proponenti Darwinismu a "vědeckého" rasismu, v malém (šlechtitelství slepic, například), tak to funguje i ve velkém. A koneckonců i u člověka. Tak sestavili "žebříček" ras u nějž sami sebe, pochopitelně, staví na samý vrchol jako "panskou" rasu. Jaký může na takovou ideologii být názor katolíka, který neztratil smysl pro to, co je dobré a špatné? Jednoznačně a pouze, že takovou ideologii odmítá. Jistě se najdou i mezi tak zvaně tradičními katolíky výjimky. Ale, jak již abba Hilarion poznamenal vícekrát, výjimku nelze vztahovat jako obecně platnou charakteristiku na celou (navíc diskrétně rozdělenou) skupinu.

Co, možná, liberálové a modernisté vytýkají tradičním a nazývají rasismem, i když to rasismus není, je jisté nahlížení na hodnotu kultur. Pro toho, kdo věří všechno to a pouze to, co svatá Církev věřiti velí, je, samozřejmě, vždy hodnotnější ta kultura, která nejvíce koreluje s tím, co Církev učí. Jen taková kultura je pro pravého katolíka hodnotná - ba hodnotnější než ostatní - která je katolická. Kdyby to tak nebylo, bylo by to minimálně zvláštní. Abba Hilarion právě toto shledává podivné na rádo by katolících, kteří jsou vlastně jen moderními agnostiky s nátěrem katolicismu, pohříchu však tenkým: To, že o sobě na jednu stranu silně verbálně tvrdí, jak jsou katolíky, jak přijímají plně Boží zákon...ale zároveň velebí všechny kultury kromě té, která týž (tedy Boží zákon) staví do popředí a mají ji za zpátečnickou a málem špatnou. Nahlížení nějak na hodnotu kultur ale nijak nedeterminuje hodnotu člověka jako takového. Nijak to neimplikuje, že ti neb oni jsou méněcenní a měli by jiným sloužit, nebo že by dokonce nebyli lidmi.

Ať tak nebo tak, pravý katolík nemůže být rasistou stejně jako nemůže být nacistou nebo komunistou. To vše jsou ideologie, které s katolickou naukou korelují negativně a ten, kdo chce o sobě tvrdit, že je katolíkem je musí vždy zavrhnout. Lze tedy dovodit, že modernisté se mýlí. Q. E. D.

abba Hilarion

Žádné komentáře:

Okomentovat