úterý 3. listopadu 2015

Čtvrtý omyl modernistův: Tradicionalisté považují novou mši za neplatnou

Modernisté, kteří se mylně domnívají, že vyznávají čistou a nezředěnou katolickou víru rádi katolíkům vytýkají, že "nepřijímají" novou mši, kterou promulgoval papež Pavel VI.

Výrazem "nepřijímají" pak zpravidla nemyslí, že by se katolíci, kteří nesdílejí názor, že dějiny Církve svaté se započaly na Druhém vatikánském sněmu, tomuto obřadu vyhýbají. To by totiž byla pravda. Katolík má totiž povinnost vyhýbat se nekatolickým obřadům (což NOM objektivně je, protože vychází z pomýlené ekleziologie). Modernisté tím, ovšem, myslí, že se katolíci domnívají, že tento obřad není platný. A to už pravda není.

Abba Hilarion se nerad opakuje, proto nebude znovu vysvětlovat, že je nesnadné hovořit o tak zvaně tradičních katolících jako o spojitém celku a zaměří se na vyvrácení tohoto omylu až u kořene.

Katolíci právem považují novou mši (NOM) za nekatolickou. To neznamená, že je neplatná. Platná je mše tehdy, když kněz má správnou intenci (a zde by mohli někteří, například sedevakantisté, pochybovat, respektive pochybují) proměňovat a když vyřkne slova proměňování. Stejně tak je nekatolická třeba mše sloužená kacíři, kteří sami sebe neprávem nazývají pravoslavnými (protože opravdu pravoslavná, orthodoxní, církev je jedině Církev Kristova - Církev katolická) a není neplatná. Pravoslavní svou liturgii dávno dekatolizovali a zavedli do ní nesmyslné prvky pro posílení svojí pomýlené ekleziologie. A katolíkům je přísně zapovězeno na takovou liturgii chodit. Ale to neznamená, že je neplatná. A s NOMem se to má úplně stejně.

Problém s NOM není otázka jeho platnosti nebo neplatnosti. Problém je v pomýlené ekleziologii. Problém je ten, že platí "lex orendi, lex credendi, lex vivendi" - "jak se modlíme, tak také věříme a dle toho také žijeme". NOM je nekatolická modlitba, tudíž vede k nekatolické víře a v důsledku k nekatolickému životu. TO je jádro tradiční výtky, nikoliv otázka platnosti.

Jakkoliv mají katolíci vůči NOM zcela legitimní výhrady a této liturgii se pokud možno vyhýbají, nelze tvrdit, že by se domnívali, že tato mše je neplatná. Lze tedy dovodit, že se modernisté mýlí. Q. E. D.

abba Hilarion

Žádné komentáře:

Okomentovat